Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor finali

 

a) puteti inainta o reclamatie folosind urmatoarele date de identificare ale companiei noastre:

  • - telefon: 021 599 77 65

  • - fax: 021 599 77 68

  • - adresa e-mail: metav@alinso.eu 

  • - adresa postala: str.Biharia nr. 67-77, Sector 1, Bucuresti

b) departamentul comercial CITY LOGISTICS DEVELOPMENT SRL este cel insarcinat cu primirea si inregistrarea reclamatiilor, persoana de contact fiind Catalina Baiasu  catalina.baiasu@alinso.eu

c) declaratia se va depune in maxim 48 de ore de la sesizarea defectiunii in sistemul CITY LOGISTICS DEVELOPMENT SRL

d) termenul maxim de solutionare a reclamatiilor este de 48 de ore de la primirea reclamatiei. Termenul se poate prelungi, in functie de complexitatea defectiunilor aparute. 

e) termenul de informare cu privire la rezultatul demersurilor efectuate pentru solutionarea reclamatiei va fi comunicat prin intermediul unei notificari transmise de reprezentantii CITY LOGISTICS DEVELOPMENT SRL prin fax sau e-mail. 

f) in cazul in care litigiul nu este solutionat pe cale amiabila, aveti posibilitatea apelarii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii sau va puteti adresa instantelor competente.